Navigation:  Skladová uzávěrka měsíce >

Přehled stavů měsíců (sklady)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled stavů měsíců je přehledný diagram, na kterém je možno sledovat, které měsíce jsou uvolněny, zablokovány či uzavřeny.

 

Hlavní okno Přehledu stavů měsíců obsahuje 2 karty:

Karta statusy
Karta uzávěrky

 

Karta Statusy

 

 Snap_2011.02.22_12h48m12s_003

 

Do políčka rok se vepíše požadovaný sledovaný rok.

 

K uvolnění jednoho ze dvanácti měsíců je potřeba na zvolený měsíc v řádku Uvolněno kliknout levým tlačítkem myši, potvrdit OK.

 

 Snap_2011.02.22_12h45m49s_002

 

Pokud vše proběhlo správně měla by se na obrazovce objevit hláška.

 

 Snap_2011.02.22_13h24m54s_016

 

V diagramu v původním okně by nyní měl svítit vybraný měsíc zelenou barvou.

 

 Snap_2011.02.22_12h48m37s_005

 

K zablokování měsíce se používá stejný postup jako k uvolnění, pouze pro řádek Zablokováno. Po potvrzení OK bude vybraný měsíc svítit fialově. Opětovným stisknutím právě zablokovaného měsíce, lze po potvrzení měsíc znovu odblokovat.

 

K uzavření měsíce, kde uvažujeme řádek Uzavřeno, se používá stejný postup jako u předchozích dvou operací s jednou výjimkou. Nelze uzavřít libovolný měsíc aniž by předcházející uzavřen nebyl. Po potvrzení tlačítka OK bude vybraný měsíc svítit červeně. Opětovným stisknutím právě uzavřeného měsíce, lze po potvrzení měsíc znovu uvolnit.

 

 Snap_2011.02.22_12h50m32s_011

 

Karta Uzávěrky

V této kartě lze vysledovat kdo, kdy uzavřel jaký měsíc. Slouží pouze k informativním účelům.

 

 Snap_2011.02.22_13h28m43s_017