Navigation:  Pracovní výkazy > Pracovní výkaz > Detaily >

Interní text

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Interní text slouží k zápisu určitého interního sdělení, informací, atp.

 

 Snap_2010.12.01_15h48m42s_110