Navigation:  Pracovní výkazy > Pracovní výkaz >

Nastavení kalendáře

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V kalendáři lze zobrazit a barevně odlišit dny, na které chcete být upozorněni. Mohou to být v nejjednodušším případě soboty a neděle, pokud si chcete „pohrát" můžete nastavit také např. svátky, dny volna a jiné příležitosti. Okno pro nastavení kalendáře si otevřete z nabídky Extras, kliknutím na položku Nastavení kalendáře.

 

 Snap_2010.12.01_16h05m36s_116

 

Typ

Z rozbalovacího seznamu si vyberte typ nastavení (např. jednorázově - pokud se jedná pouze o jediný den, který chcete odlišit od ostatních, je jím třeba svátek, nebo týdně - takto si označíme např. soboty, které jsou pracovním volnem každý týden.

 

Den v týdnu

Den v týdnu, pro který se nastavení, které zadáváte týká, si vyberete v tomto rozbalovacím seznamu.

 

Sekvence

Z rozbalovacího seznamu vyberte sekvenci pro typ nastavení. Co tohle zadání znamená?

 

Příklad: zadáte Typ - měsíčně DOW, Den v týdnu - neděle, Sekvence - druhá. Dále si označíte jak má vypadat pozadí/popředí daných dní a v kalendáři se to projeví takto: Každá druhá neděle v měsíci bude odlišena barevně, tak jak jste určili.

 

Popředí/Pozadí

Vyberete barvu pro popředí a pozadí. Pokud vám základní paleta barev nestačí, klikněte do řádku Jiné barvy a můžete si vybrat ze širší nabídky nebo vytvořit své vlastní.

 

Počátek týdne

Z rozbalovacího seznamu vyberete den (zde úterý), které chcete mít uvedeno v kalendáři jako počátek týdne.

 

Zobrazit rastr

Pokud zakliknete toto políčko, budou jednotlivé dny v kalendáři rozděleny slabou čarou - bude použita mřížka. Pokud políčko necháte nezakliknuté, nebudou jednotlivé dny nikterak graficky odděleny.

 

Zobrazit speciální

Pokud chcete zobrazovat nastavení kalendáře, tak jak jste jej provedli, tj. zobrazovat nastavené dny necháte políčko Zobrazit speciální zakliknuté, pokud nastavení používat nechcete, nebo se vám nelíbí, nechte políčko prázdné a kalendář zůstane v původní podobě.

 

Datum

V tomto políčku se objeví datum, které jste nakliknuli v kalendáři. Slouží pouze jako informace především pokud chcete nastavit jednotlivé dny v měsíci.