Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů > Hlavní okno >

Všeobecné

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do této karty zadáváte nejdůležitější údaje k faktuře. Současně se v kartě objevuje oblast s názvem Hodnoty, ve které se zobrazují jednotlivé částky faktury (hodnota brutto, hodnota netto, hodnota DPH, atd...), abyste měli přehled okamžitě po spuštění okna.

 

 Snap_2010.12.01_16h11m56s_117

 

Číslo faktury

Toto pole je samočíslovací. Pokud chcete založit novou fakturu, stiskněte tlačítko F2 - Nový záznam a pole Číslo faktury se automaticky obsadí.

 

Založeno dne

Pokud založíte novou fakturu pomocí funkce F2 - Nový záznam automaticky se toto pole pro datum obsadí. Je to povinné pole, a datum v něm můžete libovolně změnit.

 

Datum zdanitelného plnění

Ve chvíli, kdy založíte novou fakturu pomocí funkce F2 - Nový záznam, se toto pole automaticky obsadí. Stejně jako pole Založeno dne v něm datum můžete libovolně měnit.

 

Kód adresy

Z rozbalovacího seznamu si vyberete adresu zákazníka, pro kterého fakturujete.

 

Název / Příjmení

Zobrazí se příjmení osoby, nebo název firmy, kterou jste vybrali z rozbalovacího seznamu.

 

Projekt

Pokud se faktura, kterou zakládáte týká některého z Vašich projektů, vyberte ho z rozbalovacího seznamu.

 

Referent / Vyřizuje

Z rozbalovacího seznamu vyberte jména referenta a jméno pracovníka, který fakturu vyřizuje (je to ten, kdo ji podepisuje).

 

Vaše značka

Pokud se odvoláváte na některý dokument nebo například objednávku , která se týká faktury, můžete jejich čísla zanést do pole Vaše značka.

 

Váš datum

Můžete zadat například datum objednávky.

 

Poznámka

Fakturu můžete doplnit libovolnou poznámkou. V našem případě jsme do poznámky napsali údaj - dle faxové objednávky. Můžete tam samozřejmě zadat cokoli, záleží pouze na Vás.

 

Pozice

Zobrazíte počet pozic, které byly založeny na faktuře.

 

Hodnoty faktury

Do jednotlivých polí této oblasti přebíráte součty od zadaných pozic, které jste faktuře přiřadili. Jsou to tyto údaje, které uvádíte do dvou sloupců v různých měnách. V prvním sloupci jsou částky v měnách fakturace, v druhém sloupci, je přepočet aktuálním kurzem na měnu základní - v našem případě CZK - české koruny.

 

Hodnota bez slev zakázky

Uvádíte hodnotu základní bez slev na zakázku.

 

Netto

Uvádíte hodnotu netto, tzn. hodnota bez DPH.

 

DPH

Objeví se hodnota DPH.

 

Brutto

Uvádíte hodnotu brutto, tzn. součet hodnoty netto a DPH.

 

Částka platby

Zobrazí se částka platby. Většinou je to hodnota brutto, která může být zaokrouhlena na celé koruny.

 

Částka vyrovnání

Objeví se částka vyrovnání - neboli částka platby. Pokud byla faktura zaplacena a Vy tuto platbu k faktuře zanesete objeví se částka, kterou daný zákazník zaplatil na Váš účet. Je uvedena pouze v měně fakturace. Za ní se objeví zelená hláška o platbě faktury ve znění např.: Zaplaceno dne 14.9.2001

 

Stupeň upomínky

Pokud byla u faktury vytvořena jakákoli upomínka, zobrazí se v tomto poli její stupeň.