Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů > Hlavní okno >

Adresa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jak už napovídá samotný název, jedná se o kartu, do které přenášíte doplňující údaje z karty Faktura. Jedná se o údaje o adrese, které standardně přebíráte z adresáře, ale na tomto místě je možné je měnit nebo doplnit, pokud nejsou kompletní. Současně lze měnit i způsoby platby, skonta, atd...

 

Nyní popíšeme funkci jednotlivých polí této karty :

 

 Snap_2010.12.01_16h12m03s_118

 

Číslo faktury

Číslo faktury přebíráte z karty Fakturace.

 

Měna

Tohle pole je povinné. pokud z rozbalovacího seznamu vyberete jinou měnu, než základní CZK-koruna česká, objeví se maska pro zadání kursu měny. Pokud kursovní údaje zadáte, budou se v hlavním okně v kartě Faktura zobrazovat hodnoty ve dvou měnách - v korunách a v měně, kterou jste si zadali jako měnu faktury.

 

Kurs

Pokud v okně Kurs měny zadáte kursovní údaje, objeví se v tomto poli aktuální kursy.

 

Způsoby platby

Společně se skonty se v této části zobrazí i způsob platby tak, jak byl zadán u adresy v Definici zákazníka. Jednotlivé údaje, ale můžete přímo ve faktuře změnit.

 

Údaje o adrese

V této části jsou údaje o adrese, převzaté z adresáře společně s vybranou adresou. Můžete zkontrolovat jestli údaje souhlasí, případně je doplnit o chybějící data.