Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů > Hlavní okno >

Texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zde můžete zadávat texty faktury. Texty přebíráte ze standardního nastavení. Na tomto místě je důležité připomenout, že je lze změnit, nebo si vytvořit individuální pro každou fakturu zvlášť.

 

Toto okno obsahuje tyto pole:

 

 Snap_2010.12.01_16h12m08s_119

 

Číslo faktury

Přebíráte ho z karty Faktura.

 

Interní text

Tímto textem se rozumí text pro Vaši interní potřebu, do kterého si můžete poznamenat různé informace. Netiskne se na fakturu.

 

Úvodní text

Úvodní text se tiskne na fakturu, jeho znění si můžete u každé faktury měnit, ale do masky se přebírá základní úvodní text, který jste zadali v masce s názvem Texty faktury. Formulace textu záleží na Vás.

 

Doplňující text

Stejně jako úvodní text se i doplňující text tiskne do faktury. Standardně se přebírá z okna Texty faktury, ale na tomto místě ho můžete u každé faktury měnit.