Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů > Hlavní okno >

Podmínky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud jste již zadali všechny potřebné základní údaje faktury, tak jak jsme je popsali v předešlé kapitole, můžete k faktuře přiřadit pozice. K jednotlivým fakturám můžete přiřadit pouze ty výkony a náklady, které jste zadali do pracovního výkazu.

 

 Snap_2010.12.01_16h12m13s_120