Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů >

Hlavní okno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Proto, aby fakturace fungovala správně, není potřebné pouze doplnit jednotlivé adresy o další údaje, jak jsme si popsali v předešlých kapitolách. Je současně třeba naučit se správně zadávat výkony a s nimi spojené náklady do pracovních výkazů, proto Vám doporučujeme přečíst si důkladně dokumentaci o Pracovních výkazech.

K oknu, ve kterém faktury zakládáte se dostanete přímo z hlavní aplikace Fakturace, otevřením okna s názvem Faktury.

 

Nyní Vám ukážeme jednotlivé karty a popíšeme jejich funkce:

 

Všeobecné
Adresa
Texty
Podmínky
Doplňující údaje

 

 

 Snap_2010.12.01_16h11m56s_117