Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů >

Převzít výkony a náklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V okně s názvem Faktura si otevřete nabídku Extras a klikněte na příkaz Převzít výkony a náklady. Objeví se vyhodnocovací okno, ve které je třeba vybrat podmínky pro výběr výkonů a nákladů.

 

Vidíte to na našem příkladě, kdy chceme fakturovat všechny fakturovatelné výkony a náklady provedené pracovníkem OFFICE, dne 12.12.2010 u firmy BMS.

 

 Snap_2010.12.14_10h26m56s_008

 

Poté co vyberete podmínky, stisknete tlačítko F10-Přehled. Objeví se přehled všech výkonů a nákladů pro dané podmínky .

Pomocí tlačítka Ctrl označte věty, které chcete převzít do faktury a klikněte na tlačítko Převzít pozice.

 

Po tomto úkonu okno zavřete, zavřete i vyhodnocovací okno a dostanete se zpět k faktuře, která už má přiřazeny vámi zvolené výkony a náklady. A v části Hodnoty, jsou rozepsány jednotlivé hodnoty faktury.

 

Stiskněte tlačítko pro Tiskový manažer (F11), z přehledu vyberte požadovanou sestavu pro fakturu a vytiskněte.