Navigation:  Pracovní výkazy > Fakturace z pracovních výkazů >

Dodatečné údaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Platby

V nabídce Extras nebo v liště ikon tohoto okna naleznete tzv. Platby. Pomocí plateb provádíte placení faktur.

 

Okno je tvořena ze dvou karet:

Platby
Kurs

 

Karta Platby

Některé pole jsou předdefinovány na základě již zadaných údajů -  informace o datumu vydání a počtu dnů od vystavení faktury, sazby skonta, dále pak číslo platby, částka faktury, údaje o částce, která již byla zaplacena, kolik tvoří zálohové platby a jaká suma je ještě otevřená).

 

Pole, které se zadávají v kartě Platby:

 

 Snap_2010.12.14_10h32m15s_009

 

Zaplaceno dne

Zadejte datum, kdy byla provedena platba.

 

Skonto

Zde vyplňte počet procent skonta.

 

Zaplaceno

Zadejte částku, která byla zaplacena a zadejte z rozšířené nabídky měnu ve které je placeno. Pokud kliknete na ikonu Vyrovnání, automaticky se Vám vyplní do této kolonky suma, která je ještě třeba zaplatit do cílové částky faktury.

 

K platbě

Zadejte hodnotu k platbě.

 

Bankovní účet

Z rozšířené nabídky vyberte číslo účtu, na které bude bankovní transakce provedena.

 

Poznámka

Do tohoto pole můžete zadat poznámky.

 

Karta Kurs

 

 Snap_2010.12.14_10h32m21s_010

 

Menu Extras tvoří dvě možnosti:

Zálohové platby
Přiřazení zálohové platby

 

Zálohové platby

Kliknete-li na nabídku zálohové platby a spustí se tabulka, ve které je zobrazen přehled zálohových plateb, které byly pro danou fakturu provedeny.

 

Přiřazení zálohových plateb

Pokud zvolíte tuto variantu, vystartuje Vám tabulka, ve které je seznam zálohových plateb, které je možno k dané faktuře přiřadit.