Navigation:  Pracovní výkazy >

Fakturace z pracovních výkazů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul fakturace z pracovního výkazu umožňuje komfortní vystavování faktur společnostem provádějícím služby - jsou to např. firmy poradenské, právnické, provádějící vedení účetnictví, atd... Veškeré výkony a s nimi spojené náklady, které budete fakturovat budou automaticky převzaty z pracovního výkazu podle toho jak je zadali jednotlivý pracovníci.

 

A kde tento modul najdete? Přímo v hlavní aplikaci: Pracovní výkazy / Fakturace z pracovních výkazů.

Jak zadat údaje do adresáře a jeho jednotlivé složky a kmenová data je popsáno příručce k Adresáři.

 

Na tomto místě však chceme připomenout, že pro fakturaci je velice důležité zadávat ke každé adrese i její registrační údaje (tzn. IČO, DIČ). Fakturace tyto údaje vyžaduje, a v případě jejich nezadání, je budete muset pokaždé (pro každou nově vytvořenou fakturu) zadávat ručně. Kde si tyto údaje zadáte, se dočtete v již zmiňovaném dokumentu o Adresáři.