Navigation:  Pracovní výkazy > Vyhodnocení >

Vyhodnocení pracovních výkazů (malé)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Malé vyhodnocení pracovních výkazů vystartujete přímo z hlavní aplikace z nabídky Pracovní výkaz.

 

Toto je tzv. vyhodnocovací okno, ve které si určíte hledací podmínky nebo-li kritéria výběru. Jednotlivá kritéria jsou rozdělena do tří částí  Od.., ..do, a Seznam. Před každým políčkem v části Od..do je umístěno políčko pro tzv. operátor, kterým určujete rozsah podmínky pro vyhodnocení.

 

Kliknete-li do takového políčka automaticky se Vám objeví seznam těchto operátorů.

 

Účetní jednotka

Zde zvolíte účetní jednotku.

 

Pokud chcete provést vyhodnocení pro více účetních jednotek, které chcete vyjmenovat, kliknete na ikonu Vytvoření seznamu ve sloupci Seznam. Zvolíte je z přehledu pomocí držení tlačítka Ctrl. Zpět do vyhodnocovací masky je převezmete tlačítkem Uložit a ukončit.

 

Pracovník

Zde si zvolíte pracovníka či pracovníky, u kterých chcete provést vyhodnocení. Při výběru jednotlivých pracovníků funguje pole Pracovník stejně jako pole Účetní jednotka.

Nyní si ukážeme příklad, kdy použijeme části   Od...Do.

 

PŘÍKLAD: Chcete udělat vyhodnocení u vybraných pracovníků uvedených v seznamu. V tom případě zadáte do polí Pracovník např. tyto údaje: Vyhodnocení zahrne všechny pracovníky od a včetně JANY do a včetně PETRA. Jde o alfabetické pořadí. Jména však nelze vybírat ze seznamu, musíte je napsat do polí.

 

Datum

Stejně jako fungují pole Účetní jednotka a Pracovník funguje i pole Měsíc. Tato pole udávají, pro který časový interval má být vyhodnocení sestaveno.

 

Činnost

Pole Činnost zadávejte stejným způsobem jako pole Pracovník. Nyní uvedeme příklad vyhodnocení, kdy použijeme část Seznam.

 

PŘÍKLAD: Chcete pro vyhodnocení vybrat činnosti, které nenásledují za sebou. V takovém případě kliknete na tlačítko Vytvořit seznam a budete vybírat ze seznamu pomocí držení tlačítka Ctrl.

 

Pole Činnost bude potom vypadat takto:

 

Tzn.,že se vyhodnocení bude týkat činností, jejichž kódy jsou v poli Činnost uvedeny.

 

Počet (Hod./Min.)

Toto pole ukazuje celkový počet hodin a minut za danou podmínku ve vyhodnocovací masce.

 

Pokud chcete některé podmínky pro vyhodnocení změnit, stačí když kliknete na tlačítko Zrušení seznamu.  U požadovaného pole bude stávající podmínka vymazána a vy můžete zadat novou podmínku.

 

Tiskový manažer

Pokud máte zadána všechna kritéria výběru pro vyhodnocení, můžete si zobrazit tiskovou sestavu. To provedete pomocí tlačítka na liště nástrojů nebo vyberete z nabídky Funkce položku Tiskový manažer (Ctrl + F11).

 

 

Vzhled tiskové sestavy si můžete vybrat. Máte zde k dispozici několik standardních možností.

 

 

Dvojitým kliknutím na požadovanou tiskovou sestavu na obrazovce objevíte vyhodnocení podle nakliknuté sestavy.