Navigation:  Pracovní výkazy > Vyhodnocení >

Vyhodnocení pracovních výkazů (velké)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tzv. velké vyhodnocení je podrobnější a nabízí více kritérií výběru. Vystartujete je přímo z hlavní aplikace z nabídky Pracovní výkaz.

 

Toto okno je větší než okno pro malé vyhodnocení. Poskytuje více možností pro zadání podmínek a tímto užší a podrobnější výběr.

 

Nyní Vám vysvětlíme funkcionalitu jednotlivých polí.

 

Účetní jednotka

Účetní jednotku zadáváte stejným způsobem jako u vyhodnocení malého.
Pokud chcete vytvořit vyhodnocení za jednu účetní jednotku, do políčka operátoru napíšete znak = rovná se a ze seznamu vyberte požadovanou účetní jednotku.
Pokud chcete vyhodnocení za více účetních jednotek napište do políčka operátoru znak = rovná se a ze seznamu pomocí tlačítka Ctrl vyberte požadované účetní jednotky.

 

Pracovník

Pracovníka či pracovníky vybíráte pomocí seznamu.

 

Datum

Pole pro datum je ve velkém vyhodnocení podrobněji zadávatelné než ve vyhodnocení malém. Zatímco v malém vyhodnocení bylo možné zadávat podmínku po měsících, tady můžeme podmínku zadávat po jednotlivých dnech.

 

Činnost

Činnost, případně činnosti vybíráte pomocí seznamu.

 

Fakturovatelné

Pokud je políčko Fakturovatelné zakliknuté a v políčku pro operátor je znak = rovná se, vybere nám pouze činnosti, které jsou fakturovatelné.
Pokud je políčko prázdné a v políčku pro operátor je znak = rovná se, vybere nefakturovatelné činnosti.
Pokud je pole Fakturované nezakliknuté a nezadali jste ani žádný operátor, ve vyhodnocení je toto kritérium celé ignorováno, a v tiskové sestavě zobrazuje činnosti fakturovatelné i nefakturovatelné.

 

Fakturováno

Pokud je políčko Fakturováno zakliknuté a v políčku pro operátor je znak = rovná se, vybere vám pouze činnosti, které jsou vyfakturované.
Pokud je políčko prázdné a v políčku pro operátor je znak = rovná se, vybere nevyfakturované činnosti.
Pokud je pole Fakturováno nezakliknuté a nezadali jste ani žádný operátor, ve vyhodnocení je toto kritérium celé ignorováno, a v tiskové sestavě zobrazuje činnosti fakturované i nefakturované.

 

Paušál

Údaj pro označení činností prováděných paušálně v rámci dohody s klientem.

 

Projekt

Zadáte-li projekt, vybere vám pouze činnosti přiřazené k danému projektu.

 

Kód adresy

Jestliže chcete udělat vyhodnocení týkající se jedné firmy nebo osoby, tzn. chcete zobrazit jen ty činnosti, které se týkaly speciálně vybrané firmy nebo osoby, pak tuto firmu nebo osobu najdete v seznamu adres a přenesete ji do vyhodnocovacího okna do pole Kód adresy.

 

Os.vozidlo

Doplníte vozidlo, kterého se činnosti týkají.

 

Počet (hod./min.)

Toto pole ukazuje celkový počet hodin a minut za danou podmínku ve vyhodnocovací masce.

Pokud chcete některé podmínky pro vyhodnocení změnit, stačí když kliknete na tlačítko Zrušení seznamu. U požadovaného pole bude stávající podmínka vymazána a vy můžete zadat novou podmínku.

 

Tiskový manažer

Pokud máte zadána všechna kritéria výběru pro vyhodnocení, můžete si zobrazit tiskovou sestavu. To provedete pomocí tlačítka na liště nástrojů nebo vyberete z nabídky Funkce položku Tiskový manažer (Ctrl + F11).

 

Vzhled tiskové sestavy si můžete vybrat. Máte k dispozici několik standardních možností.

Dvojitým kliknutím na požadovanou tiskovou sestavu se na obrazovce objeví vyhodnocení podle nakliknuté sestavy.