Navigation:  Finanční doklady > Prodej > Dobropisy >

Vyřízení dobropisu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud chcete fakturu dobropisovat na celou její hodnotu, pak je nejsnazší způsob jak to provést takový, že v příslušné faktuře využijete rozšířené nabídky Extras a tam vyberete možnost Vytvoření dobropisu...  a potvrdíte kliknutím levého tlačítka myši a dobropis pro danou fakturu je vytvořen.

Pokud budete chtít provést vyřízení dobropisu, pak musíte z hlavního menu vybrat skupinu Fakturace a zde naleznete Dobropisy... Zde si naleznete Vámi vytvořený dobropis a pomocí funkce Extras můžete provést jeho vyřízení.

 

V políčku částka k vyřízení je udána celková hodnota dobropisu. K dobropisované faktuře pak přiřadíte právě částku k vyřízení a potvrdíte uložením.