Navigation:  Finanční doklady > Prodej >

Dobropisy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud se stane, že fakturovaná částka byla vyšší, než tomu ve skutečnosti je nebo pokud chceme fakturu zrušit, vytváříme dobropis. Např. se může stát, že faktura byla vydána 1.května a jelikož zákazník zjistil závady na dodaném zboží, rozhodli jsme se na základě dohody, že mu z fakturované částky slevíme 500 Kč, ale vzhledem k tomu, že  faktura již byla zavedena do účetnictví a proplacena, nelze tuto částku upravit přímo na faktuře, a proto k ní vytváříme dobropis. Samozřejmě, že dobropis vytváříte také v případě, pokud rušíte fakturu celou. Způsob jakým bude dobropis vytvořen je zcela individuální - záleží na konkrétní dohodě se zákazníkem (zákazník může požadovat zrušení některých položek faktury, zrušení celé faktury, může požadovat slevu z cílové částky faktury tak, že si stanoví určitou sumu nebo tak, že stanoví počet procent, o které chce slevit apod.).

 

A kde dobropisy naleznete? Finanční doklady / Prodej / Nákup.

 

Jak vytvořit dobropis?

 

Okno dobropisu je tvořeno čtyřmi kartami:

Všeobecné
Adresa
Texty
Doplňující údaje

 

Dobropis na určitou část faktury

Pokud vytváříte dobropis pouze na určitou částku faktury pak je postup následující:

 

Varianta č.1

 

Nejprve vyberete z hlavní nabídky ve skupině Faktury podskupinu nazvanou Dobropisy...

 

Karta Všeobecné

 

 Snap_2010.12.14_11h33m51s_021

 

V liště ikon kliknete na zadání nové věty a zadáváte údaje tak, jak jsou Vám známy. Musíte však vědět jakou fakturu chcete dobropisovat a jaké firmě byla vystavena. Do karty Texty v masce Dobropisů zapište potřebné údaje - např. Částečně dobropisujeme fakturu č. 1111 ze dne 1. 5. 2002 apod.

 

Projekt

Zadáte název projektu, který vyberete v rozšířené nabídce.

 

Kód adresy

Do tohoto pole zadejte kód adresy firmy, ke které má dobropis směřovat.

 

Referent, autor

Z rozšířené nabídky vyberte referenta a autora dobropisu.

Další položky: Vaše značka, Váš datum atd. slouží pro doplnění údajů, které se zobrazí při tisku dobropisu.

 

V pravé části tohoto okna zaškrtněte variantu Formulář bez pozic a uvolní se Vám kolonka pro zadání hodnoty dobropisu, kterou vyplňte na Vámi zvolenou částku.

 

Dále pak vyberte v nabídce Extras variantu Vyřízení... a vytvoří se Vám okno, kde jsou uvedeny faktury náležící firmě, kterou jste vyplnili při zadávání údajů dobropisu. Vyberte fakturu, kterou chcete dobropisovat, vyplňte zde částku k vyřízení a vše potvrďte uložením.

 

Karta Adresa

 

 Snap_2010.12.14_11h34m02s_022

 

Karta Texty

 

 Snap_2010.12.14_11h34m07s_023

 

Karta Doplňující údaje

 

 Snap_2010.12.14_11h34m11s_024

 

Varianta č.2

 

Částečně dobropisovat fakturu můžete také přímo z faktury. V hlavní nabídce vyberete část nazvanou Fakturace a dostanete se do správy vydaných faktur. Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu Pozice... a vyberete pozice faktury, které chcete dobropisovat. Dobropis vytvoříte tak, že v nabídce Extras zvolíte variantu Vytvoření dobropisu... a potvrdíte kliknutím levého tlačítka myši. Vyřízení dobropisu se provádí stejným způsobem, který je popsán ve variantě č.1.