Navigation:  »No topics above this level«

Upomínky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nápovědu k upomínkám by bylo vhodné rozdělit do dvou částí - Kmenová data upomínek a vlastní okno pro upomínky. Je nutné říci, že bez vložení potřebných údajů do kmenových dat není možné s upomínkami vhodně pracovat.  Kmenová data upomínek se nacházejí v další části nápovědy (zde). Pro nastavení způsobu a vůbec celého systému upomínání je nejprve nutné nastavit požadované údaje pro Vaši účetní jednotku - Kmenová data / Nastavení účetní jednotky / Všeobecné nastavení / karta Platební styk. Nápověda k tomuto tématu se nachází zde. V této části nápovědy se budeme zabývat vlastním oknem upomínek.

 

Vystavením a odesláním faktury vzniká prodávajícímu pohledávka. Pokud kupující fakturu neuhradí do datumu splatnosti, uvedeným na faktuře, je potřeba úhradu začít upomínat. K tomuto úkonu slouží upomínka, kterou se žádá odběratel, aby uhradil pohledávku, která měla být již splatná.

 

Upomínky lze rozdělit například na 3 druhy:

 

První upomínka by měla být vždy stručná, slušná kde se pouze žádá odběratel o uhrazení již splatné faktury. V tomto případě ještě nehrozíme dodavateli finančními sankcemi či soudním vymáháním.
Druhá upomínka se zasílá v případě, pokud odběratel neuhradí dlužnou částku ani po první upomínce. Je vhodné v upomínce uvést případné navýšení dlužné částky o penále.
Třetí upomínka s někdy také označuje jako „pokus o smír“. Zasílá se v případě, pokud dlužník nezaplatil ani po druhé upomínce. Je vedena důraznou formou, uvádí se v ní opět navýšení dlužné částky o penále a následné vymáhání soudní cestou. Je dobré ji zaslat doporučeně.

 

V systému REGNUM se v této souvislosti setkáte s upomínkami x-té úrovně.

 

 Snap_2011.03.08_10h34m18s_001

 

 V mnoha případech se lze setkat se schématem, kdy se upomínky provádí v týdenních intervalech. Dejme tomu, že každý pátek se bude provádět kontrola faktur a tedy i upomínek. Zadáme, že upomínat se začne sedm dní po datumu splatnosti v týdenních intervalech, v tomto případě tedy 6.2. Jelikož se ale kontrola takovýchto nesplacených faktur provádí každý pátek, zde 9.2., první upomínka se vystaví až v tento datum - 10dní po uplynutí datumu splatnosti. V tomto duchu se pokračuje dále, 2. upomínka 16.2. a třetí 23.2.

 

Upomínky jsou zároveň propojeny s adresářem, kde se ke každému zákazníkovi dá přiřadit specifický způsob upomínání. Tuto možnost naleznete v hlavním okně, volba Adresář a pro konkrétního zákazníka dále v Menu Extras - Definice zákazníka - karta Podmínky a zde Druh upomínání.

Upomínky obsahují 2 okna:

Návrhy upomínek
Upomínky