Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Otevřít / zavřít program

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém Windows nabízí různé možnosti, jak otevřít aplikaci. Přečtěte si k tomu také příslušnou kapitolu ve Vaší příručce o Windows. Následně budou některé z těchto možností popsány.

 

Volba programu

 

Během instalace jste určili, ve které programové složce budou uvedeny Vaše programy. Pokud jste například zvolili programovou složku Regnum, nachází se program v této složce. K tomu, abyste tento program otevřeli, klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu, čímž otevřete menu Start systému Windows.

 

Zvolte nabídku Programy, poté Regnum a nakonec samotný program: Regnum.

 

Aplikace se otevře.

 

Start programu

 

Úvodní dialog - přihlášení do systému

 

Po startu programu bude zobrazena úvodní přihlašovací obrazovka umožňující vstup do programu.

 

Zadejte název databanky, jméno uživatele a heslo.

 

 1.1_Login_Dialog

 

Po stisknutí OK se spustí hlavní okno aplikace REGNUM Sales, které umožní přístup k dalším funkcím a oknům aplikace

 

Hlavní okno aplikace REGNUM je rozděleno do dvou sekcí:

 

Oblast Menu aplikace- umístěná vlevo
Informační oblast - umístěná vpravo  

 

Standardní oblast lišty nabídek a nástrojová lišta jsou umístěny v horní části okna.

 

 1.1_Main_Window

 

Ukončení programu

 

Když chcete program ukončit, postupujte jedním z následujících způsobů :

 

Klikněte myší do nabídky Soubor a z ní zvolte příkaz Ukončit.
Klikněte na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu okna (standard Windows)
Klikněte na tlačítko se symbolem dveří (v nástrojové liště)