Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Ovládání systému

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole si ukážeme ovládání a funkce nejdůležitějších ovládacích prvků aplikace.

 

Několik poznámek na úvod

 

Práce se systémem REGNUM není pouze prací se soubory či složkami, které jsou umístěny na Vašem či jiném počítači, jak tomu bývá u většiny běžných aplikací.

 

Systém REGNUM umožňuje spravovat data umístěná v databázi. Umožňuje jejich zakládání, rušení, prohlížení, hledání atd. V okamžiku tvorby aplikace není ani přibližně znám počet záznamů uložených v jednotlivých tabulkách. Může to být např. 100 a nebo také 100.000 adres uložených ve Vašem adresáři. Může to být pouze 50 a nebo také 50.000 dokumentů, ke kterým chcete mít permanentní přístup.

 

Vzhledem k těmto skutečnostem vznikají určitá specifika programu, výběr ovládacích prvků a celkové chování systému. Zvolili jsme tzv. dialogově orientovaný přístup. To znamená, že naprostou většinu údajů pořizujeme do formulářových a dialogových oken obsahující množství zadávacích polí a jiných ovládacích prvků. Vzhledem k odlišnému charakteru zadávacích dat jsme vytvořili několik typů oken, které podle nás splňovaly tyto nároky nejlépe.

 

Samozřejmostí je ale fakt, že všechny aplikace jsou navržené v duchu prostředí Windows, celkový styl ovládání, kontextové nabídky pomocí pravého tlačítka myši a jednotlivé prvky tohoto systému jsou všude přítomné a zkušení uživatelé to zcela jistě ihned rozpoznají a docení příjemné a intuitivně ovladatelné prostředí systému REGNUM.

 

Nyní Vám popíšeme typy oken a dialogů, zadávací a ovládací prvky, které naleznete během práce s aplikací.