Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Dialogové okno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento typ okna je všem uživatelům Windows důvěrně známý. Zde můžeme nastavovat nebo zobrazovat parametry, ukládat data. Vzhledem k tomu, že toto okno nemá tak široké možnosti jako formulářové okno, není v systému REGNUM používané tak často.

 

 1.3_dialog_okn

 

Nový

Tlačítko Nový vytvoří novou kategorii.

 

Standardní tlačítka

 

Dialogové okna, které umožňují ukládání informací do databáze obsahují standardně tři tlačítka:

 

OK

Pomocí tlačítka OK lze ukončit dialog s uložením provedených změn.

 

Přerušit

Tímto tlačítkem lze přerušit editaci a ukončit okno bez uložení provedených změn.

 

Použít

Toto tlačítko slouží k průběžnému uložení obsahu okna bez jeho ukončení.