Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Vyhodnocovací okno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento typ okna je používán jako mocný a pro uživatele komfortní nástroj pro zadávání hledacích podmínek (filtru) za účelem hledání, analýz a tisků.

 

 1.5_vyhodnocovaci_okno

 1.5_vyhodnocovaci_okno_cut

 

Zjištění počtu vět

Stisknutím tlačítka Zjištění počtu vět provede program dotaz na databanku a zjistí počet nalezených vět, který odpovídá zadané hledací podmínce. Pokud nebyly nalezené žádné věty zobrazí se na panelu nástrojů žluto-červeně blikající hlášení.

 

Filtry

Pokud často používáte stejnou hledací podmínku můžete si ji uložit pod Vámi zvoleným jménem pro opakované použití. Tlačítkem Převzít filtr si můžete vybrat jeden z takto přednastavených filtrů. Chcete-li jeden z filtrů nastavit jako výchozí, lze to provést v dialogu pro uložení a výběr podmínek stisknutím tlačítka Označit. Takto označený filtr bude automaticky přebírán při startu  vyhodnocovacího okna.

 

Toto nastavení je individuální pro každého uživatele. Platí zde také princip MASTER/SYSADM/USER. (Viz vysvětlení pro přehledové tabulky.)

 

Vyprázdnit okno

Tímto tlačítkem vyčistíte veškerý obsah ve vyhodnocovacím okně.