Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Ovládací prvky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovládací prvky systému REGNUM nevybočují ze standardů Windows. Autoři programů nevytvořili vlastní nové prostředí, ale vycházeli ze standardně dostupných objektů a ze zvyklostí dobře známých všem uživatelům Windows.

 

Standardní objekty v maskách

 

Datové pole (Data field)

Datová pole jsou základním prvkem každé masky a jsou použitá pro zadávání údajů.

 

 1.6_datafield

 

PŘÍKLAD: Kód adresy, název země, jméno kontaktní osoby atd.

 

Víceřádkové datové pole (Multiline data field)

Je to objekt obdobný svou funkcí datovému poli. Data mohou být zadávána do více řádků. Toto pole je použito např. v hlavní masce adresáře pro zadání názvu firmy (nebo příjmení fyzické osoby).

 

  1.6_multidatafield

 

Rozbalovací seznam (Combo box)

Je to objekt zahrnující v sobě datové pole a tlačítko, které způsobí otevření seznamu. Volbu můžeme provést buď poklepáním myši na zvolené položce nebo také z klávesnice stisknutím ENTER.

 

 1.6_combobox

 

Ovládání z klávesnice: pokud je kurzor v objektu rozbalovací seznam, stisknutím tlačítek Alt+šipka dolů provedeme otevření seznamu, šipkou nahoru/dolů provedeme výběr a převzetí stisknutím tlačítka ENTER.

 

Tlačítka volby (Radio button)

Nebo-li opční tlačítko je používáno pro výběr jedné z více variant nabízených programem v různých situacích. Na obrázku vidíme výběr oslovení v adresáři.

 

 1.6_radiobutton

 

Zaškrtávací tlačítko (Check box)

Na rozdíl od opčních tlačítek umožňujících výběr pouze jedné varianty je možné pomocí tohoto objektu vybrat současně více nabízených možností.

 

 1.6_checkbutton

Tabulka (Child table)

 

Do tabulky lze vkládat více údajů týkajících se např. jedné adresy, dokumentu apod. Symboly na levé straně tabulky nás informují o stavu jednotlivých řádků:

 

Háček na obrázku znamená, že řádka byla pozměněna,
Šipka vpravo znamená nový řádek.
Křížek označuje řádku označenou ke zrušení.

 

       1.6_childtable

 

Ovládání tabulky

 

Vložení nové řádky provedeme stisknutím tlačítka INSERT z klávesnice nebo volbou příslušné položky kontextového menu po stisknutí pravého tlačítka myší nad levým okrajem tabulky (stavová oblast).

 

Zrušení řádky provedeme označením řádky (kliknutí myši ve stavové oblasti tabulky) a stisknutím tlačítka DEL z klávesnice nebo volbou příslušné položky kontextového menu po stisknutí pravého tlačítka myší nad levým okrajem tabulky.

 

POZOR ! Tímto dojde pouze k označení dané řádky ke zrušení. K fyzickému odstranění řádky z tabulky dojde až po uložení obsahu hlavní masky stisknutí tlačítka Uložit.

 

Datové pole pro datum

Je to kombinace datového pole a tlačítka, které po stisknutí vystartuje objekt kalendáře. Datové pole pochází od speciální třídy, která zajišťuje funkcionalitu pro ověření správného formátu pro datum.

 

  1.6_datpoledatum

 

Datové pole -operátor

Datová pole pro zadání operátorů jsou použity ve vyhodnocovacích oknech a umožňují jednoduchou volbu operátorů při zadávání vyhledávací podmínky. Tento typ objektu je umístěn vždy před datovým polem pro vložení textu podmínky.

 

 1.6_dp_operator

 

Kliknutím levým tlačítkem myší do objektu otevřete kontextovou nabídku s výběrem podporovaných operátorů.

 

Seznam (List box)

Tento objekt zobrazuje data ve stromových strukturách. Naleznete ho v situacích, kde je potřeba graficky znázornit obsah, závislosti a vazby mezi jednotlivými záznamy. Bližší informace k ovládání naleznete v příslušných kapitolách.

 

  1.6_listbox