Navigation:  »No topics above this level«

Úvod do systému REGNUM

Return to chapter overviewNext page

Systém REGNUM je aplikačním programem, speciálně vyvinutým pro grafické prostředí systému Windows.

Většinu elementů tohoto programu je možno obsluhovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. V příkladech pro jednotlivé části programu Vám poskytneme údaje o obsluze pomocí myši i klávesnice.

 

Uvedeme, který symbol musíte nakliknout myší a poté do závorky poskytneme údaj o obsluze pomocí klávesnice, např.: kliknutí na tlačítko Zpracovat nebo (Alt + Z).

 

Na příkladě aplikace REGNUM Sales si vysvětlíme základní postupy při práci se systémem REGNUM. Ostatní aplikace obsahují stejné ovládací prvky, takže vědomosti získané zde uplatníte i v jiných aplikacích.

 

Vzhledem k tomu, že námi podporované operační systémy z rodiny Windows jsou velmi podobné budeme se v další dokumentaci odvolávat pouze na prostředí systému Windows.

 

Předtím než začnete s programem pracovat, měli byste být obeznámeni s všeobecnou obsluhou systému Windows. Pokud tomu tak není, přečtěte si prosím příslušnou kapitolu o obsluze v příručce k systému Windows! Abyste však nemuseli stále pracovat se dvěma příručkami najednou, vysvětlíme Vám ty nejdůležitější prvky obsluhy se zřetelem na práci v systému REGNUM.

 

 

Kapitola obsahuje tyto informace:

 

Otevřít a zavřít program
Ovládání systému
Ovládací prvky
Formulářové okno
Dialogové okno
Vyhodnocovací okno