Navigation:  Intrastat > Příprava dat >

Dokumenty pro import / export

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zde jsou zobrazeny jednotlivé faktury, které chceme exportovat. U faktury jsou zobrazena některá klíčová data jako např. číslo dokladu, číslo zakázky, adresa, intrastat kurs atd.

Faktuře, která je označena červeně chybí některá z důležitých data v její hlavičce. Může to být buď typ transakce, transportu nebo druh dopravy. Tyto a další údaje můžeme doplnit nebo změnit vybráním jedné faktury a dvojitým kliknutím myši na ni nebo pravým kliknutím na řádek s příslušnou fakturou a zvolením volby upravit jeden dokument.

 

 

 

Následně se otevře dialog s detaily dokumentu, který vypadá poněkud odlišně pro export / import a  pro export / import PL.

 

Pokud vyberete více faktur, zmizí pozice v pravém objektu a po stisku pravého tlačítka se zobrazí možnost upravit více dokumentů. Tato funkce umožňuje změnit více faktur najednou na stejné hodnoty. Objekty jsou zde stejné jako pro dialogy import a export, ale chybí zde pole pro datum, adresu, číslo faktury a v PL módu ještě intrastat kurs.

 

 DokumentyImportExport

 

 

Export

 

V poli Informace o dokumentu jsou opět pro přehlednost uvedeny některé důležité údaje o faktuře. Jsou jimi ID - číslo dokladu, Adresa a Datum. Dále si popišme jednotlivé objekty, které můžeme měnit.

 

 

 

Pole Intrastat obsahuje tyto měnitelné objekty:

 

Typ transakce

Druh obchodu např. přímý prodej nebo nákup za protiplnění, vrácení zboží původně vykázaného pod kódem začínajícím 1, atd.

 

Typ transportu

Druh dopravy např. silniční, poštovní, kurýrní a speciální zásilkové služby, atd.

 

Dodací podmínka

Např. dopravu zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující, s dodáním clo neplacené

 

Kraj původu

např. Hl. město Praha, neurčeno atd.

 

Cílová země

Stát určení např. Polsko, Rakousko atd.

 

 

Import

 

Podobá se exportu, ale některá pole jsou odlišná. Pole Informace o dokumentu je stejné jako v případě Exportu.

 

 

 

Pole Intrastat obsahuje opět některé stejné objekty jako v případě Exportu a navíc také:

 

Kraj odeslání

Kraj určení, původu např. Středočeský kraj.

 

Země odeslání

Stát odeslání - Polsko, Rakousko atd.

 

 

Export / Import PL

 

V polském modu není výběr kraje, protože v Polsku neexistují kraje.

 

 

 

Pole Intrastat obsahuje mimo jiné data směnného kurzu:

 

Množství

V základní měně.

 

Kurz

V měně dokladu.