Navigation:  Adresář > Doplňující údaje o adresáři > Definice zákazníka >

Funkce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tyto funkce naleznete v Adresáři v menu Extras/Definice zákazníka a dále v menu Extras/

 

Obnovit podmínky
Rozdílná definice zákazníka
Blokace zákazníka
Historie

 

 

Obnovit podmínky

Kliknutím na tuto volbu budou změněné podmínky (jedná se o pole, které byly původně označeny modrou barvou na základě typu podmínky zvolené pro zde zadanou skupinu zákazníků, po jejich editování se barva změnila na bílou) opět upraveny dle typu podmínky definovaného pro vybranou skupinu zákazníků.

 

Blokace zákazníka

Pomocí této volby můžete provést blokaci zákazníka. Provádíte ji z nejrůznějších důvodů například z důvodu platební neschopnosti. Veškeré rozpracované zakázky pro tohoto zákazníka budou v momentu potvrzení této volby zablokovány. Zákazníkovi nebude povoleno nakupovat zboží/služby dokud blokace nebude zrušena. Zrušení blokace provádíte opětovným kliknutím na tuto nabídku. Otevře se okno, které bude obsahovat vyplněné pole Důvod blokace  a za ním bude specifikace Zrušit blokaci. Potvrdíte-li tuto volbu, bude blokace automaticky zrušena a veškeré zakázky související s tímto zákazníkem odblokovány.

 

Důvod blokace

Výběr provádíte využitím rozbalovacího seznamu, ze kterého vyberete požadovaný důvod. Chcete- li definovat nový důvod blokace, můžete to provést v příslušných kmenových datech, které vyvoláte kliknutím na pravé tlačítko myši a výběrem nabídky Kmenová data... .

 

Poznámka: Jedná se o volné pole, do kterého můžete zadat libovolné doplňující údaje související s blokací zákazníka.

 

Historie

Zvolíte-li tuto nabídku, otevře se okno, které obsahuje přehled blokací zákazníka včetně datumu zablokování a odblokování, důvodu blokace apod.