Navigation:  Adresář > Doplňující údaje o adresáři > Definice dodavatele >

Karta Definice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 2.2.3_karta_def

 

Skupina dodavatelů

Z rozbalovacího seznamu vyberte příslušnou skupinu dodavatelů, do které danou firmu zařadíte. Toto pole je povinné. V kmenových datech skupin dodavatelů definujete podmínky, které jsou pak automaticky přenášeny nejen do sekce této karty nazvané Podmínky, ale také do některých částí karet následujících. Veškeré takto přenesené pole jsou označeny modrou barvou. Podle toho snadno zjistíte, že se jedná o standardizované údaje odvozené z definice podmínek, které byly přiřazeny ke zvolené skupině dodavatelů. Jestliže budete chtít pro konkrétní firmu některé z podmínek změnit, proveďte to editací v příslušném poli. Barva pole se změní na bílou. Tím bude symbolizovat, že daná podmínka je platná pouze pro aktuální adresu.

 

Tip: Provedete-li změnu některého z parametrů podmínek například Způsobu platby, bude po uložení tato změna automaticky aktualizována u všech adres, ke kterým jsou tyto podmínky přiřazeny a u kterých pole Způsob platby zůstalo modré. Tato vlastnost Vám umožní jednoduché a rychlé změny vybraných parametrů dodavatele také pro velké množství adres. Nemusíte provádět tyto změny samostatně pro každou adresu.

 

Měna

Z rozbalovacího seznamu vyberte výchozí měnu, ve které se budou primárně vystavovat doklady pro konkrétního dodavatele.

 

Podmínky

Typ podmínky volíte tak, že vyberete vhodnou variantu z rozbalovacího seznamu. Výběrem určité podmínky jsou na základě její definice (údajů, které obsahuje zvolený typ podmínky) vyplněny pole pro cenové skupiny, stanovení ceny, dodací podmínky, způsoby platby, splatnost a dny skonta. Pole podmínky se změní z modré barvy na bílou (zvolený typ podmínky bude platný pouze pro aktuální adresu), ale veškeré podmínky podřízené zvolenému typu budou označeny modře.

 

Tip: Provedete-li změnu některého z parametrů podmínek například Způsobu platby, bude po uložení tato změna automaticky aktualizována u všech adres, ke kterým jsou tyto podmínky přiřazeny a u kterých pole Způsob platby zůstalo modré. Tato vlastnost Vám umožní jednoduché a rychlé změny vybraných parametrů zákazníka také pro velké množství adres. Nemusíte provádět tyto změny samostatně pro každou adresu.

 

Stanovení ceny

V tomto poli zadáváte způsob stanovení ceny. Je automaticky vyplněno na základě typu podmínky platné pro konkrétní skupinu dodavatelů. Pro volbu jiného údaje využijte rozbalovací menu. Informace o způsobu stanovení ceny je důležitá například při vystavování poptávky nebo objednávky a určuje zda-li budou a jakým způsobem vyúčtovány dodatečné náklady spojené s přepravou zboží apod.

 

Dodací podmínka

Uvádí způsob dodávky zboží. Například zásilkovou službou UPS, poštou, pomocí spedice apod. Pole je vyplněno stejným způsobem jako tomu bylo u předchozího pole automaticky dle zvolené skupiny dodavatelů.

 

Způsob platby

Podle typu podmínky je zobrazen způsob platby, na kterém se s dodavatelem dohodnete (např. bankovním převodem, hotově apod. Pole je vyplněno stejným způsobem jako tomu bylo u předchozího pole automaticky dle zvolené skupiny zákazníků.

 

Splatnost

Pole udává počet dnů splatnosti faktury.

 

Počet dní pro Skonto 1 a sazba % pro Skonto 1

V případě, že faktura bude zaplacena dříve, je možno stanovit procentuelní slevy z hodnoty fakturované částky.

 

Počet dní pro Skonto 2 a sazba % pro Skonto 2

Pro toto pole zadáváte stejné údaje jako ve Skontu 1 s tím rozdílem, že ve Skontu 2 bývá nižší procentuelní sazba a větší počet dní od vystavení faktury (nebo-li dny blíže termínu splatnosti faktury).

 

Parametry

V této sekci karty se nachází zaškrtávací políčka. Na základě jejich zaškrtávání se buď připouštějí nebo zamítají konkrétní úkony. Jedná se o:

 

Automatické připomenutí dodávky - Zaškrtnutím tohoto parametru bude aktivována volba automatického připomenutí dodavateli o tom, že má v dohodnutém termínu dodat zboží/služby.

 

Automatické napomenutí dodavatele - Zaškrtnutím tohoto parametru bude dodavatel automaticky upomínán v případě, že zboží nedodá ve stanoveném termínu.

 

Dní před termínem dodání - V tomto poli určujete počet dní před termínem dodání, kdy bude dodavatel upozorněn.