Navigation:  Adresář > Doplňující údaje o adresáři >

Definice dodavatele

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kliknutím na tuto volbu se  v nabídce Extras v okně Adresář otevře okno pro definování parametrů pro dodavatele. Navolené parametry budete automaticky přenášet do faktur a dalších dokladů (na základě zde specifikovaných parametrů pro konkrétní adresy), ulehčí Vám tak práci při vystavování dokumentů. Správné a kompletní vyplnění údajů v definici dodavatele zjednodušuje manuální pořizování a umožňuje plně automatizovanou tvorbu dokladů. Např. plně automatické generování zakázek na základě platných smluv.

 

Okno obsahuje tři karty:

 

Definice
Doplňující údaje
E-Mail