Navigation:  Adresář > Doplňující údaje o adresáři >

Funkce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Adresář - Extras - Funkce

 2.2.8_fce

 

Kopírování / konverze kódu adresu

 

Pokud chcete kopírovat stávající adresu nebo pouze změnit kód adresy použijte tuto funkci. Využívá se především k tomu, když chcete vytvořit podobnou adresu. Zkopírujete-li stávající adresu, nebudete muset znovu zadávat veškeré údaje (např. definovat skupiny zákazníků, zástupců apod.). Ty budou systémem REGNUM automaticky přeneseny. Změníte pouze ty pole, které jsou odlišné. Konverzi kódu adresy využíváte v případech, kdy chcete změnit původní kód adresy za jiný (například firma změnila název).

 

 2.2.8_fce1

 

Starý kód adresy

Toto pole je automaticky obsazeno systémem REGNUM adresou aktuální.

 

Nový kód adresy

Do tohoto pole zadejte nový kód adresy. Pokud chcete adresu pouze kopírovat, nechte políčko konvertovat kód adresy prázdné. Pokud chcete pouze změnit kód existující adresy, potom políčko konvertovat kód adresy zaškrtněte.

 

 

Konsolidace adres

 

Tato funkce konsoliduje obraty zvolených adres.        

 

 2.2.8_fce2

 

 

Předběžná rezervace

 

 2.2.8_fce3