Navigation:  Kmenová data > Upomínky >

Texty upomínek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standardní text, který se přebírá jako úvodní text nebo dodatečný text do upomínky si můžete založit v okně s názvem Texty upomínky. A jak se k zadávacímu oknu dostanete?

 

Přímo v hlavní aplikaci Kmenová data otevřete složku Fakturace, z níž otevřete okno Texty upomínky.

 

Zadávací okno je rozděleno na dvě karty :

Texty upomínek
Poplatky za upomínky

 

Karta Texty upomínek

 

 Snap_2010.12.14_15h24m57s_112

 

Úroveň

Pomocí tlačítka F3 (Nový záznam) založte novou úroveň upomínky.

 

Prodlení

Vyberte pro jaký druh prodlení vytváříte stupeň upomínky, který jste zadali. Zvolte počet dní po splatnosti. Překročí-li v tomto případě některá vámi vydaná faktura 31 dní po splatnosti, napíšete upomínku 1.stupně.

 

Úvodní text

Do tohoto textového pole napište úvodní text upomínky.

 

Dodatečný text

Do tohoto textového pole napište doplňující text upomínky.

 

Karta Poplatky za upomínky

 

 Snap_2010.12.14_15h25m02s_113

 

Úroveň

Úroveň upomínky přebíráte z karty Texty upomínek.

 

Prodlení

Stejně jako stupeň upomínky tak i počet dní prodlení přebíráte z karty Texty upomínek.

 

Poplatky za upomínku

Do sloupce Měna napište měnu ve které bude poplatek za upomínku účtován. Měnu vyberete z rozbalovacího seznamu.

 

Do sloupce Poplatek napíšete poplatek za upomínku.

 

Sloupec s názvem Text slouží k upřesnění poplatku. Napíšete například text specifikující poplatek, který jste zadali.