Navigation:  Kmenová data > Pracovní výkazy > Parametrizace > Parametry dílčích oblasti >

Měsíční paušály

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě, že se dohodnete s klientem na tom, že budete poskytovat své služby za určitou pevně stanovenou měsíční paušální částku, pak je pro vás aktuální dílčí oblast Měsíční paušály. Stejně jako u předchozích karet zadejte označení a text. Odlišné jsou další sekce této karty, jejich popisy naleznete pod tímto obrázkem.

 

 Snap_2010.12.21_09h35m41s_003

 

Generovat texty pozic

Zde si volíte,  co přesně klient uvidí na obdržené faktuře. Může se stát, že skutečné výkony a náklady dle hodinových sazeb budou vyšší než měsíční paušál, potom můžete navolit parametry do tohoto okna tak, aby klient tyto údaje na faktuře viděl, popř. nafakturovat k měsíčnímu paušálu ještě rozdíly hodnot.

 

Máte možnost volit se 3 variant:

Prázdný - faktura pak bude vypadat tak, že se na ní objeví pouze název této oblasti a sjednaná paušální částka
Datum + činnosti - na fakturu se promítne seznam činností v jednotlivých dnech
Výkony - pokud chcete na fakturu zobrazit výkony pak zvolte tuto variantu.

Varianty můžete rozšířit ještě zaškrtnutím možnosti Včetně počtu hodin (pak bude zobrazen přehled činností v jednotlivých dnech včetně výpisu počtu hodin, po které jsme dané činnosti v konkrétním dnu vykonávali) nebo také zaškrtnutím Fakturovatelné činnosti (bude zobrazen také výpis fakturovatelných činností).