Navigation:  Kmenová data >

Pracovní výkazy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této části je možné nastavit některá nastavení pracovních výkazů.

Pracovní výkazy naleznete v Kmenová data / Pracovní výkazy.

 

Tuto sekci tvoří tři okna:

Kmenová data
Parametrizace
Hodinové sazby