Navigation:  Kmenová data > Nastavení účetní jednotky >

Nastavení pro zpracování zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení parametrů pro přednastavení správy zakázek naleznete v menu Kmenová data / Nastavení účetní jednotky a zvolíte funkci Nastavení pro zpracování zakázky.

 

Okno Nastavení pro zpracování zakázek obsahuje tyto karty:

Přednastavení
Další nastavení
Řízení - hlavička
Řízení - pozice
Ostatní

 

 

Karta Přednastavení

 

 Snap_2010.12.14_12h33m08s_033

 

Podmínky zakázky

Do tohoto seskupeného pole Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit podmínky zakázky, tyto přednastavení se budou automaticky přenášet při zakládání Nové věty zakázky a tyto podmínky naleznete v zakázce ve čtvrté kartě. (Cenová skupina, Stanovení ceny, Dodací podmínky, Způsob platby, Zásilková služba, Způsob zásilky).

 

Přednastavení pro nabídky

Platnost - interval a Platnost - termín
Autor
Měna
Standardní typ nabídky

 

Splatnosti

Splatnost-netto
Skonto 1
Skonto 2

 

Přednastavení pro zakázky

Dodací lhůta
Autor
Měna
Standardní typ zakázky
Čas přípravy na expedici před termínem dodání

 

Přednastavení pro dodací listy

Standardní typ dodacího listu
Pouze jedna dispo-jednotka pro dodací list

 

Karta Další nastavení

 

 Snap_2010.12.14_12h33m26s_034

 

Seskupení Ostatní

Přednastavený kód adresy pro nové prodejní doklady
Typ nákladu pro materiál
Projekt pro zakázky generované z vyúčtování smluv

 

Karta Řízení - hlavičky dokladů

 

 Snap_2010.12.14_12h33m31s_035

 

Předběžná rezervace

Typ nabídky

 

Platnost rezervace

 

Převzetí

V tomto seskupeném poli přednastavíte, zda je možné Přebírání adres bez platné definice zákazníka:

povoleno
povoleno s varováním
není povoleno      

 

Dále Vám v tomto seskupeném poli systém REGNUM umožňuje tyto možnosti: (zakliknutím políčka potvrdíte).

Převzít kontaktní osobu od zakázky do dodacího listu
Převzít kontaktní osobu od zakázky do faktury    

 

Ostatní

Automaticky dopočítat příplatek za minimální objem zakázky a Typ vedlejších nákladů pro příplatek za minimální objem zakázky - pokud tuto funkci chcete přednastavit, zakliknete pole pro automaticky dopočet a do pole typ nákladu zadáte pomocí rozbalovacího seznamu typ vedlejšího nákladu.
Automaticky uzavřít odvozené doklady při uzavření faktury.

 

Kontrola limitu pohledávek

Kontrola limitu pohledávek
Limit pohledávek on-line (při startu KON/ZAK/DL/FA)
Kontrola limitu pohledávek přes adresu faktury

 

Zobrazení otevřených položek v zakázce

Zobrazení otevřených položek při pořízení zakázky
Modus zobrazení otevřených položek

 

Karta Řízení - pozice dokladů

 

 Snap_2010.12.14_12h33m35s_036

 

Pořízení pozic

V tomto seskupeném poli máte možnost zvolit si doklady (Vydaná faktura, Vydaný dodací list, Došlá faktura, Došlý dodací list), ve kterých smí být pozice pořízeny přímo.

 

Hledání cen

Systém REGNUM Vám umožňuje čtyři nabídky:

Cena z kalkulace z cen artiklu
Cena přímo od artiklu
Cena ze žebříčku slev
Minimální cena

 

V tomto seskupeném poli můžete přednastavit zakliknutím políčka - Pevnou cenu pro nabídku/zakázku.

 

Posledním přednastavením v tomto seskupeném pole je možnost zvolit účetní jednotku pro vyhledávání ceny.

 

Restrikce

V tomto seskupeném poli přednastavíte, kdy nesmí být maska pozic uzavřená - pokud jí chybí:

Nákladový účet
Výnosový účet
Střediska pro rozdělení nákladů
Střediska pro rozdělení výnosů

 

Kontroly

V tomto seskupeném pole přednastavíte kontrolu dostupných zkoušek. Systém REGNUM Vám umožňuje zvolit kontrolu z těchto možností:

nekontrolovat
při pořízení pozice/rezervaci
při rezervaci

Do pole Text hlášení - si můžete přednastavit text hlášení, který se bude zobrazovat.

 

Karta Ostatní

 

 Snap_2010.12.14_12h34m09s_037

 

Ostatní

V tomto seskupeném poli máte možnost pomocí výběru z rolovacího seznamu si přednastavit:

Report pro tisk etiket pro balíky
Report pro tisk protokolu k přenosu inkasa

 

Složky pro export dat zásilky

UPS-Worldship
HEIDLER-Software
GLS-Gepard Connect
Č.odesílatele GLS

 

Rychlé pořízení zakázek

Chování tlačítka START
Zakázky generovat ihned
Předat generování zakázek na butlera - zpracování ihned
Předat generování zakázek na butlera - zpracování později
Čas zpracování