Navigation:  Kmenová data > Nastavení účetní jednotky >

Číslování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro přednastavení číslování naleznete v menu Kmenová data / Nastavení účetní jednotky a zvolíte nabídku Číslování.

 

Okno pro přednastavení číslování má tyto karty:

Prodej
Nákup
Sklady
Výroba
Finanční účetnictví
Ostatní

 

V každé kartě je pole rok - do kterého zadáte přednastavení pro aktuální rok.

 

Každá karta má seskupené pole Nastavení, ve kterém jsou podle oblasti (prodej, nákup, sklady,výroba a finanční účetnictví) názvy dokladů, kterým do prvního sloupce zadáte Označení (jak se budou doklady značit při zakládání Nové věty), do druhého sloupce zadáte Délku (kolika místní bude označení dokladu), do třetího sloupce zadáte Počáteční hodnotu (od jaké číslice budou doklady číslovány). Čtvrtý sloupec je Příklad - tento sloupec není aktivní, zde se Vám vždy zobrazí příklad (podle údajů zadaných do sloupce označení, délka, počáteční hodnota).

 

Karta Prodej

 

 Snap_2010.12.14_12h40m33s_042

 

V této kartě Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit číslování pro oblast prodeje (Nabídka, Zakázka, Proforma faktura, Faktura, Dobropis, Upomínka, Storno, Dodací list,  Blokování pro expedici, Vrácenka, Prodejní kontrakty)

 

Karta Nákup

 

 Snap_2010.12.14_12h41m01s_043

 

V této kartě Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit číslování pro oblast nákupu (Poptávka, Návrh objednávky, Objednávka, Proforma faktura, Došlá faktura, Došlý dodací list, Nákupní kontrakty, Dobropis dodavatele)

 

Karta Sklady

 

 Snap_2010.12.14_12h41m16s_044

 

V této kartě Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit číslování pro oblast skladů (Výdej ze skladu, Příjem na sklad, Přeúčtování, Přeúčtovací zakázka, Zpětné přeúčtování)

 

Karta Výroba

 

 Snap_2010.12.14_12h41m30s_045

 

V této kartě Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit číslování pro oblast skladů (Výrobní zakázka, Návrh výrobní zakázky, Dělení materiálu).

 

Karta Finanční účetnictví

 

 Snap_2010.12.14_12h41m47s_046

 

V této kartě Vám systém REGNUM umožňuje přednastavit číslování pro oblast skladů (Dávka dokladů, Opakované doklady).

 

Karta Ostatní

 

 Snap_2010.12.14_12h42m02s_047