Navigation:  Kmenová data >

Nastavení účetní jednotky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro Nastavení parametrů v účetní jednotce vyvoláte z menu Kmenová data / Nastavení účetní jednotky a zvolíte nabídku Všeobecná nastavení.

 

Okno Přednastavení pro účetní jednotku obsahuje tyto karty:

Všeobecné
Platební styk
Ostatní
Ostatní II

 

Karta Všeobecné

 

 Snap_2010.12.14_12h32m07s_029

 

Zpracování obchodních případů

Stroje/vozidla - přiřazení v hlavičce a pozicích dokladů -
Zobrazení servisních událostí strojů/vozidel - do tohoto pole Vám systém REGNUM umožňuje zadat kolik dní před servisní událostí stroje/vozidla, chcete být systémem na tuto servisní událost upozorněni.
Plnění karty stroje/vozidla při uzavření - Zakliknete, kdy má být karta stroje/vozidla vyplněna při uzavření - Zakázky nebo Vydané faktury (v oblasti prodeje) a Objednávky nebo Došlé faktury (v oblasti nákupu).

 

Ostatní parametry

Nákupní ceny pro výpočet zisku - zde zakliknete možnost, kterou chcete používat pro výpočet zisku. Systém Regnum Vám umožňuje tyto čtyři způsoby pro výpočet zisku.

Skladová cena
Krátkodobá průměrná nákupní cena
Kalkulační nákupní cena
Poslední nákupní cena

Kurs pro cenovou kalkulaci artiklu

Kalkulační kurs
Standardní kurs

 

Karta Platební styk

 

 Snap_2010.12.14_12h32m11s_030

 

Automatický platební styk

Způsob platby - zde stanovíte, jaký způsob platby se bude přednastavovat pokud budete vždy zakládat nový doklad.
Způsob platby - šek -
Konstantní symbol -
Typ rozhraní - Můžete zvolit Multicash - automatické bankovnictví, DTAUS - nastavení pro německé zákazníky

 

Upomínky

Způsob vyúčtování prodlení - Systém REGNUM Vám umožňuje dva způsoby vyúčtování prodlení:

Základem výpočtu je datum splatnosti - tzn. že je vždy brán stupeň upomínky od stejného datumu (= datumu splatnosti).
Základem výpočtu je poslední datum upomínky - tzn. že je vždy brán stupeň upomínky od posledního datumu upomínky = u tohoto způsobu výpočtu nastane druhý stupeň upomínky, vždy déle než u prvního způsobu vyúčtování.

 

Způsob tvorby upomínky - Systém REGNUM Vám umožňuje dva způsoby tvorby upomínky:

Doklady k upomínce jsou shrnuty dohromady
Stupeň upomínky odděleně pro každý doklad

 

Způsob tvorby textů upomínky - Opět Vám systém umožňuje dva způsoby tvorby textů upomínky:

Stupeň upomínky 9 - (Např.: Máte tři doklady a první je ve druhém stupni upomínky a další dva doklady jsou v prvním stupni upomínky, tak text upomínky bude ve stupni upomínky, který se vztahuje k dokladu).
Maximální úroveň upomínky - (Např.: máte tři doklady a dva z toho jsou v prvním stupni upomínky a třetí doklad ve třetím stupni, tak přesto všechny doklady budou napsány ve třetím stupni).

 

Měsíční kurzovní lístek - pokud zakliknete pole měsíční kurzovní lístek, budou přepočty brány z měsíčního kurzovního lístku.

 

Karta Ostatní

 

 Snap_2010.12.14_12h32m15s_031

 

Přeúčtovací zakázky

Typ přeúčtovací zakázky -
Dodací lhůta - zde přednastavíte dodací lhůtu, která bude automaticky přebírána vždy se založením Nové věty.
Lhůta pro vrácení - zde přednastavíte lhůtu pro vrácení.
Adresa výstupního skladu -

 

Vyúčtování obchodních zástupců

Typ vyúčtování - Systém REGNUM Vám umožňuje dva způsoby vyúčtování:

Provize z obratu
Z dodatečné kalkulace faktury

 

Pole typ vyúčtování je povinné.

Vyúčtování pouze na zaplacené faktury - Pokud zakliknete toto políčko, vyúčtování bude provedeno pouze ze zaplacených faktur.

 

Ostatní

Přednastavení kódu adresy (všechny doklady) - Např.: všechny doklady jsou adresovány na jednu adresu, tak v tomto poli máte možnost zadat tuto adresu a pokud budete vystavovat doklad, bude vždy adresa založená automaticky.
Vzor pro číslování dokumentů -
Zobrazovat přiřazené dokumenty ve správě dokumentů -

 

 

Karta Ostatní II

 

 Snap_2010.12.14_12h32m19s_032