Navigation:  Kmenová data > Adresář >

Podmínky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nové podmínky založíte v okně s názvem Podmínky. Toto okno si můžete vyvolat dvěma způsoby:

1.Přímo z hlavní nabídky Kmenová data / Adresář a zvolíte nabídku Podmínky.
2.Z okna Definice zákazníků, kliknete-li pravou myší do prázdného pole Podmínky. Objeví se nabídka v níž kliknete na příkaz Kmenová data.

 

Okno obsahuje tyto karty:

Všeobecné
Ostatní

 

Karta Všeobecné

Nyní popíšeme jednotlivá pole karty Všeobecné.

 

 Snap_2010.12.14_13h24m27s_072

 

Klíč

Do tohoto dvanáctiznakového pole zadejte klíč-takzvaný charakteristický příznak pro danou podmínku.

 

Označení

Napíšete označení podmínky.

 

Typ podmínky

Co znamená zadání Typ podmínky? Znamená určení pro kterou skupinu adres daná podmínka platí.

 

Založili jsme tři skupiny:        - Odběratelé

                                                     - Dodavatelé

                                                     - Odběratelé/Dodavatelé

 

Daná podmínka může platit tedy buď pro odběratele, pro dodavatele, a nebo pro obě skupiny. Typ podmínky vyberete z rozbalovacího seznamu. Pole Typ podmínky je povinné.

 

Druh upomínání

Z rozbalovacího seznamu vyberte druh upomínání (nebo-li způsob upomínání), platný pro daný druh podmínky.

 

Cenová skupina

Zadání cenové skupiny má význam pouze u fakturace zboží, u fakturace z pracovního výkazu ji není nutné zadávat. Podrobně je význam pole Cenová skupina popsán v dokumentaci o programu REGNUM Sales.

 

Stanovení ceny

Tuto podmínku není třeba zadávat u fakturace z pracovního výkazu, její zadání je důležité pouze u fakturace zboží. Její význam je taktéž vysvětlen v dokumentaci o programu REGNUM Sales.

 

Dodací podmínka

Ani dodací podmínka v případě fakturace z pracovního výkazu nehraje roli, zadává se pouze pro fakturaci zboží. Blíže jsou dodací podmínky popsány v dokumentaci o programu REGNUM Sales.

 

Způsob platby

Z rozbalovacího seznamu vyberte způsob platby pro danou podmínku. Pokud požadovaný způsob platby není v seznamu zanesen, založte nový.

V našem případě jsme vybrali způsob platby v hotovosti.

 

Inkaso

V tomto zaklikávacím poli, můžete přednastavit, inkasní způsob platby.

 

Zásilková služba

Pomocí rolovacího seznamu vyberte zásilkovou službu, pomocí, které bude zboží dodáno k zákazníkovi.(např. vlastní doprava, dobírkou, využitím Expresní dopravy UPS atd.).

 

Pro volbu jiné zásilkové služby využijte rozšířené nabídky.

 

Způsob zásilky

V tomto poli pomocí rolovacího seznamu zvolíte způsob zásilky např. expres do 24 hod., do dvou dnů, do týdne apod.

 

Karta Ostatní

 

 Snap_2010.12.14_13h24m36s_073

 

Klíč a Označení

Tyto pole se automaticky přebírají z karty Všeobecné.

 

Splatnost netto

Určete počet dní splatnosti pro danou podmínku.

 

Skonto 1 - dní, Skonto 1

Vyberte počet dní pro skonto 1 a do dalšího pole s názvem Skonto 1 napište procentní skonto sazbu.

 

Skonto 2 - dní, Skonto 2

Vyberte počet dní pro skonto 2 a do dalšího pole s názvem Skonto 2 napište procentní skonto sazbu.

 

Sleva na zakázku

Slevy na zakázku se využívají pouze u fakturace zboží, takže v našem případě není důležité zadání tohoto pole. Jeho význam a funkčnost je popsána v dokumentaci o programu REGNUM Sales.