Navigation:  Kmenová data > Nákup/prodej všeobecně >

Kmenová data pro zpracování zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno kmenových dat pro stanovení cen si můžete vystartovat dvěma způsoby:

1.Přímo z hlavní aplikace Kmenová data / Nákup / prodej všeobecně / Druhy vedlejších nákladů.
2.Z některé z oken, kde je pole s názvem Stanovení ceny. Kliknete pravou myší do prázdného pole Způsob platby, objeví se nabídka, z které vyberete příkaz Kmenová data a dostanete se tak k zadávacímu oknu pro stanovení ceny.

 

Okno se skládá ze čtyř karet:

Stanovení ceny
Způsob platby
Slevy na zakázku
Kvalita dodávky

 

 

Karta Stanovení ceny

Zadávací okno vypadá takto:

 

 Snap_2010.12.14_14h31m40s_097

 

Zkratka

Je to 5-místné pole, do kterého napíšete zkratku příznačnou pro zvolený druh stanovení ceny.

 

Označení

Ve sloupci Označení Vámi zvolený druh stanovení ceny popište.

 

Delší popis

Do sloupce Delší popis můžete více specifikovat údaje zadané v předchozích polích.

 

Karta Způsob platby

Okno kmenových dat pro založení způsobu platby vystartujete stejným způsobem jako tomu bylo u stanovení ceny.

 

Zadávací okno vypadá takto:

 

 Snap_2010.12.14_14h31m44s_098

 

Zkratka

Je to 5-místné pole, do kterého napíšete zkratku příznačnou pro způsob platby.

 

Označení

Ve sloupci Označení popište daný způsob platby.

 

Delší popis

Do sloupce Delší popis můžete zadané způsoby platby více specifikovat.

 

Karta Slevy na zakázku

Okno kmenových dat pro stanovení slevy na zakázku vystartujete stejným způsobem jako tomu bylo u stanovení ceny.

 

Zadávací okno vypadá takto:

 

 Snap_2010.12.14_14h31m47s_099

 

Do zobrazené tabulky zadejte jednotlivé varianty stanovení slev pro zakázku. Stejně jako u stanovení ceny platí, že do sloupce Zkratka můžete zadat max. 5 znaků.

 

Karta Kvalita dodávek

Okno kmenových dat pro určení kvality dodávek vystartujete stejným způsobem jako tomu bylo u stanovení ceny.

 

Zadávací okno vypadá takto:

 

 Snap_2010.12.14_14h31m51s_100

Do zobrazené tabulky specifikujte jednotlivé varianty pro zadávání údajů o kvalitě dodávek. Stejně jako u stanovení ceny platí, že do sloupce Zkratka můžete zadat max. 5 znaků.