Navigation:  Katalog Artiklů > Hlavní okno katalogu artiklů >

Technické informace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sdružuje případné technické informace o artiklu.

 

 3.1.5_techinfo

 

Kód artiklu, Označení

Tato pole jsou shodná s poli na první kartě a slouží k identifikaci artiklu. V plné míře pro ně platí vše, co o nich bylo napsáno u popisu první karty.

 

Technický popis

Pole sloužící pro zadání dlouhého textu k artiklu. Může obsahovat bližší technickou specifikaci, výrobní postup, případně další zaznamenání hodné údaje o daném artiklu.

Pole je vícejazyčné, na překlady se můžete dostat kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše pole. Momentálně zobrazená řeč je závislá na řeči používané uživatelem.

 

Skupina: Dodatečné kódy artiklu

V této sekci lze vložit údaje o jiných kódech artiklu.

 

Externí

Pokud je Váš kód artiklu dlouhý nebo nepřehledný a nechcete ho uvádět v obchodní korespondenci, lze použít externí kód, který můžete pak tisknout na výstupních formulářích.

 

Starý

Pokud provádíte např. restrukturalizaci v kódování vašich artiklů a přidělujete nové kódy, můžete zde uvést pro lepší přehlednost v rámci firmy i jeho starý kód.

 

Nový

Nový kód artiklu zadáváte, pokud předpokládáte, že budete kód artiklu do budoucna měnit.

 

Číslo materiálu

Interní informace o materiálu/surovině, ze které je vyroben tento artikl.

 

Číslo výkresu

Pole s možností volného zadání textové/numerické informace o čísle výkresu, podle kterého je daný artikl zhotovován.

 

Celní číslo

Pole pro zadání celního čísla. Záznam vyberete z rozbalovacího seznamu. Údaj slouží dále např. pro zpracování hlášení Intrastat.

 

Skupina: Údaje pro textilní branži

Jedná se o část této karty, kam zadáváte informace, jenž využijete především pokud podnikáte v textilní branži.

 

Model

V tomto poli definujete model artiklu. Výběr provádíte z rozbalovacího seznamu. V případě, že zde požadovanou variantu nenaleznete, můžete masku pro model hledat v Kmenových datech, nebo jí vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši v daném poli a vyberte zde Kmenová data... Zde klikněte na ikonu pro zadání Nové věty a vytvořte nový model.

 

Příklad: Budeme vytvářet kartu pro artikl plavky. Bude se jednat o model Quiksilver (kolekce Léto 2010). Zvolíte tedy jako model název QS - Kolekce Léto 2010.

 

Barva

Z rozbalovacího seznamu zvolte barvu zadávaného artiklu.

 

Velikostní řada

Do tohoto pole zadáváte o jakou velikostní řadu se jedná např. dětské, pánské, dámské atd.. Volbu proveďte výběrem z rozbalovacího seznamu. Na základě zvolené velikostní řady budou do následujícího pole přiřazeny jednotlivé podřízené velkosti.

 

Velikost

Do tohoto pole zadáváte jaká je velikost dané textilie např. S, L, XL, XXL. Volbu proveďte výběrem z rozbalovacího seznamu.