Navigation:  Katalog Artiklů > Doplňující údaje o katalogu artiklů > Doplňující údaje >

Příslušenství

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Toto okno spustíte z Katalogu artiklů z nabídky Menu Extras / Doplňující údaje, rozbalí se další podmenu, ze kterého vyberete nabídku Příslušenství.

 

 3.2.6_opt6