Navigation:  Správa dokumentů > Doplňující údaje o správě dokumentů >

Funkce systému

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce pro správce systému:

 

Extrahování dokumentu
Uvolnění v archívu
Aktualizace v archívu

 

 

Extrahování dokumentu (pouze správce systému)

Pomocí funkce Extrahovat si můžete požadovaný dokument stáhnout z Archivu na lokální stanici, ale pouze ke čtení.

 

Uvolnění v archívu (pouze správce systému)

K této funkci má přístup pouze správce systému. Jeho funkci Vám předvedeme na příkladě.

 

Příklad: Během psaní dokumentu dojde k výpadku elektrické sítě a tímto k vypnutí počítače bez uložení. Z právě vytvářeného dokumentu nezůstane téměř nic. Pomocí funkce Uvolnit v archívu lze se však vrátit k poslední uložené verzi v archívu (tzn. že touto funkcí si stáhnete z archívu poslední uloženou verzi).

 

Aktualizace v archívu (pouze správce systému)

Zejména při psaní delších dokumentů nebo smluv, je vhodné používat funkci Aktualizovat v archívu. Tato funkce znamená tzv. meziuložení v archívu během zpracovávání v archivu.