Navigation:  Nákup >

Návrhy objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Než vytvoříte skutečnou objednávku můžete využitím tohoto okna vytvořit jakýsi návrh objednávky, který obsahuje stejné karty, sekce i položky jako tomu je u objednávky. S návrhem můžete různě pracovat, ukládat jej a kdykoliv se k němu vracet do doby, než bude hotov. Jakmile bude návrh upraven do konečné podoby, je možno pomocí nabídky Extras provést úkon, který se nazývá Vytvořit objednávku. Kliknutím na tuto volbu se vygeneruje skutečná objednávka.