Navigation:  Nákup >

Došlé faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spolu s objednanými artikly obdržíte dodací list a někdy také došlou fakturu (většinou bývá zasílána zvlášť poštou). Došlá faktura slouží jako daňový doklad pro finanční účetnictví a je podnětem k zaplacení za dodané komodity.