Navigation:  Prodej > Zakázky > Hlavní okno zakázky >

Doplňující údaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Snap_2010.12.01_13h10m40s_061

 

Číslo zakázky

Číslo zakázky je automaticky přebíráno z karty Zakázka.

 

Stroj / Vozidlo

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolte stroj/vozidlo.

 

Dispo-jednotka

Pomocí rolovacího seznamu, můžete zvolit ke které dispoziční jednotce se zakázka vztahuje.

 

Sklad expedice

Opět pomocí rolovacího seznamu, zvolíte sklad expedice.

 

Parametry pro formuláře

Zde přednastavujete tisk jednotlivých dokumentů (Potvrzení zakázky, balící list, faktura, dodací list a expediční etikety). Pokud nechcete provádět tisk těchto dokumentů, ponechte zaškrtávací pole volné. V levé části pole zadejte šipkami nahoru a dolu počet výtisků a v pravé části přiřaďte pomocí výběru z rozšířené nabídky požadovaný druh reportu. Kliknutím na ikonu tiskárny vystartuje okno, ve kterém provádíte její volbu.

 

Ostatní parametry

V tomto poli máte možnost zaškrtnou parametry Dílčí dodávky povolené, Hromadný dodací list, Hromadná faktura, Skonto není povolené, Ceny pouze z ceníku, Slevy na zakázku nepovolené, Přímá dodávka.

 

Ostatní parametry se přebírají různě od definice zákazníka a jiné z typu dokladu zakázky.

Dílčí dodávky povolené - zakázku můžete dodat po dílech nebo v celku.
Hromadný dodací list a hromadná faktura - nelze udělat samostatný dodací list ani faktura, ale vytváříte pouze hromadný dodací list a fakturu.
Skonto není povolené - tato funkci je přebírána z nastavení typu zakázky a znamená to, že není možné skonto, zruší se.
Ceny pouze z ceníku - opět funkce je nastavená v typu zakázky a znamená to, že pokud se prodává zboží prvně můžete zadat slevu, ale pokud se jedná o reklamace (oprav) sleva není.
Slevy na zakázku nepovolené - opět je tato funkce nastavená v typu zakázky a znamená to, že u typu zakázky není povolená sleva.
Přímá dodávky - funkce, která je nastavená v typu zakázky a znamená to, že zakázka jde přímo od dodavatele k odběrateli.

 

Převzetí textů

Během generování dodacích listů a během generování faktur. Z přednastaveného textu můžete v zaškrtávacích polích vybrat (krátký úvodní text, úvodní text, krátký dodatečný text a dodatečný text), který se automaticky použije na formuláři.

 

Seskupené pole Údaje k objednávce zákazníka

Číslo Vaší objednávky a datum Vaší objednávky

 

V těchto dvou polích naleznete informace od zákazníka, který vyplní číslo objednávky a datum, který zvolí pomocí šipky v pravé části pole, klikem se rozbalí kalendář, ze kterého zvolíte správné datum.

 

Dodací termíny

Toto pole slouží pro statistické údaje o schopnosti dodávat zboží včas.

 

Parametry vyúčtování

Lze přednastavit v kmenových datech/adresy v definici zákazníka. Artikl nakoupený ve třetí zemi se prodává na závislosti kurzu třetí země a do pole tolerance výkyvu se zadá procento tolerance výkyvu kurzu ke třetí zemi.