Navigation:  Prodej > Zakázky > Pozice zakázky >

Doplňující údaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Snap_2010.12.01_13h11m18s_065

 

Číslo pozice, datum, kód artiklu

Tyto pole se automaticky přenášejí z karty Pozice.

 

Stroj / vozidlo

Ze seznamu vyberete druh stroje/vozidla.

 

Dispo-jednotka / Sklad

V tomto poli pomocí rolovacího seznamu zadáte příslušnou dispoziční jednotku a příslušnou skladovou halu.

 

Hledání v pozicích pro účtování

Pro přehlednější hledání v pozicích zadejte: skladové místo, číslo šarže, sériové číslo a číslo obalu.

 

Výpočet ceny od pozice prodejního kusovníku

Tento výpočet můžete zadat z okna artiklů/doplňující údaje, kde je zadaná:

Cena přímo od artiklu - tzn. cena je vypočtena od artiklu
Součet pořizovacích cen jednotlivých artiklů plus marže
Součet prodejních cen jednotlivých artiklů

 

Slevy přípustné

V doplňujících údajích od artiklu můžete zadat, že je sleva přístupná (může se sleva zadat).

 

Nearchivovat obraty

Pokud chcete, aby se výnosy neprojevovaly ve statistikách (z důvodů oprav), zaklikněte pole Nearchivovat obraty.

 

Dodací termíny

Seskupené pole Dodací termíny obsahuje tři pole dodacích termínů (požadovaný, potvrzený a skutečný dodací termín).