Navigation:  Prodej > Zakázky >

Doplňující údaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud najedete myší v menu Extras na tuto volbu, vysune se následující nabídka:

 

Slevy
Vedlejší náklady
Bankovní spojení
Obchodníci
Proforma faktury
Zálohové platby
Předkontace
Rozdělovník
Doprovodné dokumenty
Adresa dodání
Adresa fakturace
Kalkulace ceny
Dodatečná kalkulace zakázky
Horká zpráva
Tištěné doklady
Historie vytištěných dokladů