Navigation:  Prodej > Dodací listy > Pozice dodacích listů >

Texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Snap_2010.12.01_13h25m52s_077

 

Číslo pozice, datum a kód artiklu

Tyto pole se automaticky přenášení z karty Pozice.

 

Výtisk

Stanovíte jak budete tisknout. Může nastavit např.: tisknout bez ceny, apod.

 

Označení

Automaticky se přenese z kódu artiklu. Jedná se o přesné označení výrobku.

 

Text pozice

Tento text se automaticky přenese z okna artiklu, z karty Texty a informace, kde jste zadali stručný popis artiklu.

 

Interní text

Tímto textem se rozumí text pro Vaši interní potřebu, do kterého si můžete poznamenat různé informace. Tento text se netiskne.

 

Referenční číslo a Vaše číslo pozice

Do tohoto pole můžete zadat odkaz na interní údaje zákazníka. Tyto interní údaje jsou uváděny na dokladech, které se vracejí.