Navigation:  Prodej > Fakturace > Hlavní okno faktury >

Všeobecné

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do této karty zadáváte nejdůležitější údaje k faktuře. Současně jsou zobrazovány informační oblasti s názvem Hodnoty a Informace, ve kterých se zobrazují jednotlivé částky faktury (hodnota brutto, hodnota netto, hodnota DPH, atd...) a další informace o stavu faktury tak, abyste měli přehled okamžitě po vystartování okna.

 

 Snap_2010.12.01_13h28m55s_083

 

Číslo dokladu

Toto pole je samočíslovací. Pokud chcete založit novou fakturu, stiskněte tlačítko F3 - Nový záznam a pole Číslo faktury se automaticky obsadí.

 

Poznámka: těsně před uložením je prováděna kontrola čísla faktury. Pokud by mezitím bylo Vámi zadané číslo použité jiným uživatelem, budete o tomto informováni a bude automaticky přidělené nové číslo.

 

Kód adresy

Z rozbalovacího seznamu si vyberete adresu zákazníka, pro kterého fakturu vytváříte. Spolu s adresou budou automaticky převzaty také ostatní parametry, které nadefinujete v definici zákazníka v adresáři.

 

V poli Název bude zobrazen název firmy, kterou jste vybrali pro fakturu z rozbalovacího seznamu.

 

Projekt

Z rozbalovacího seznamu si vyberte projekt, ke kterému patří aktuální faktura.

 

Typ dokladu

Stanovíte o jaký druh faktury se jedná. Pole typ dokladu je polem povinným.

 

Datum pořízení

Zadejte datum vystavení faktury. Automaticky je přednastaven aktuální datum počítače.

 

Dodací lhůta

Zde zadané časové období určí datum, do kterého má být zboží neprodleně dodáno odběrateli.

 

Termín dodání

Určuje datum doručení zboží na sklad koncovému odběrateli. Kliknutím na šipku se Vám zobrazí kalendář, ve kterém zvolíte den a měsíc, popřípadě rok dodání. Termín dodání bude automaticky dopočítán na základě datumu vystavení a dodací lhůty.

 

Datum zdanitelného plnění

Zadejte datum, které je na faktuře určeno jako datum zdanitelného plnění.

 

Vaše značka

Pokud se odvoláváte na některý dokument nebo například objednávku, která se týká této konkrétní faktury, můžete jejich čísla zanést do pole Vaše značka.

 

Váš datum

Můžete zde zadat například datum/měsíc objednávky, apod.

 

Vaše reference

Je referenční číslo odběratele, je to např. interní číslo faktury odběratele. Tento údaj bude, dle nastavení systému, uváděn na potvrzení faktury a na dalších odvozených dokladech.

 

Referent / autor

Z rozbalovacího seznamu vyberte jméno referenta a jméno pracovníka, který fakturu vyřizuje (referent je ten, kdo fakturu pořizuje, autor je ten, kdo fakturu podepisuje).

 

Poznámka

Fakturu můžete doplnit libovolnou interní poznámkou (max. 100 znaků).

 

Dílčí oblast

Dílčí oblast se zadává, pokud má vydaná faktura více dílčích vydaných faktur.

 

Seskupení - Hodnoty faktury

Do jednotlivých polí této oblasti se přebírají součty od zadaných pozic, které jste k faktuře přiřadili. Údaje jsou uváděny v měně zakázky, pokud je základní měna systému odlišná od měny faktury, v seskupeném poli hodnot se zobrazí dva sloupce. První pro měnu faktury a druhý pro základní měnu. Hodnoty jsou přepočteny aktuálním kurzem uloženým u faktury.

 

 

Formulář bez pozic

Toto políčko lze zaškrtnout dokud nejsou zadány pozice. Jde v tomto případě o tzv. "manuální fakturu" - fakturu bez pozic. V tomto případě lze zadat přímo sazbu DPH a další hodnoty.

 

Hodnota bez slev zakázky

Uvádíte hodnotu základní bez slevy na zakázku.

 

Netto

Uvádíte hodnotu netto, tzn. hodnota bez DPH.

 

DPH

Objeví se hodnota DPH.

 

Brutto

Uvádíte hodnotu brutto, tzn. součet hodnoty netto a DPH.

 

Částka platby

Zobrazíte částku platby. Většinou je to hodnota brutto, která může být zaokrouhlena na celé koruny.

 

Seskupení - Informace

V tomto bloku jsou znázorněny údaje, které se týkají stavu faktury.

 

Je zde zobrazen údaj o skladovém stavu, tj. zda a jaké skladové operace byly prováděny. Dále jsou tu údaje o vztahu k dalším dokladům, o existenci odlišných adres dodávky, uzavření faktury.

 

Zakázka

Pokud byla faktura vygenerována ze zakázky a existuje jednoznačný vztah všech pozic zakázky k této faktuře, pak je vedle informace Zakázka zobrazeno číslo zakázky. V případě, že založíte ve faktuře další pozici je zde informace Zakázky a přímé pozice.

 

Dodací list

Pokud byl z faktury vygenerován dodací list, je zde uvedeno číslo dodacího listu.

 

 

 

 

Dále v seskupení - Informace, naleznete tyto údaje:

 

Splatnost

V tomto poli naleznete datum splatnosti faktury. Pokud je faktura po uplynutí splatnosti je označen tento datum červeně a vedle je údaj o kolik dní je faktura po splatnosti.

 

Pokud máte fakturu stornovanou, dobropisovanou nebo uzavřenou, tak se Vám rovněž tyto informace zobrazují v tomto informační poli a jsou označeny červeně.