Navigation:  Prodej > Fakturace > Hlavní okno faktury >

Texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář Potvrzení faktury je generován na základě údajů pořízených v hlavičce a pozicích faktury. Nedílnou součásti potvrzení faktury jsou úvodní a dodatečné texty. Tyto texty jsou automaticky přebírány do faktury z přednastavení platného pro účetní jednotku a mohou být v konkrétním případě pozměněny.

 

Texty v přednastavení lze zadat vícejazyčně. Do faktury je převzatá řeč uvedená v hlavičce faktury (v registru Adresa v bloku Údaje o adrese).

 

 Snap_2010.12.01_13h29m04s_085

 

Interní text

Interní informace platná pro zpracování faktury. Tento text se netiskne na standardním potvrzení faktury.

 

Úvodní text

Úvodní texty jsou tištěny na formuláři potvrzení faktury po bloku oslovení, před vylistováním pozic.

 

Dodatečný text

Dodatečné texty jsou tištěny na konci formuláře, za blokem hodnot a podmínek.