Navigation:  Prodej > Fakturace > Hlavní okno faktury >

Podmínky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Údaje v tomto registru jsou automaticky přebírány z definice zákazníka a lze je v případě potřeby změnit v konkrétní faktuře.

 

 Snap_2010.12.01_13h29m08s_086

 

Způsob platby

Z rozbalovacího seznamu vyberete způsob platby, na kterém jste se se zákazníkem dohodli.

 

Stanovení ceny

V tomto poli stanovíte způsob stanovení cen prodávaného zboží.

 

Dodací podmínka

Stanovíte dodací podmínku, pro dodání zboží ke koncovému odběrateli. např.: Bez dopravy, procleně.

 

Cenová skupina

Určuje ceník, ze kterého budou přebírány ceny jednotlivých položek faktury.

 

Zásilková služba

Zde zvolíte zásilkovou službu, která bude použitá pro dodávku zboží odběrateli.

 

Tip: Zásilková služba je např. UPS, PPL, pošta nebo také jiný dopravce nebo spedice.

 

Způsob zásilky

Určuje typ zvolené služby u poskytovatele. Např. pro UPS je to Standard nebo Express. Způsoby zásilky platí pro konkrétní zásilkovou službu a mohou být individuálně přednastaveny.

 

Trasa dodávky

Je předem určená cesta pohybu zboží.

 

Parametry upomínky

Systémový parametr, který určuje způsob upomínání pro fakturu, která bude vygenerovaná z aktuální faktury:

Parametry upomínky od zákazníka znamená, že bude použitý standardní způsob upomínání, jak je nastaven v definici zákazníka.
Upomínat znamená, že faktura bude upomínána v případě opožděné platby standardním způsobem. (Také pokud má zákazník odlišnou definici.)
Neupomínat znamená, že faktura nebude nikdy upomínána (lze použít např. v případě první dodávky zboží apod.)

 

Způsob platby

V tomto poli definujete způsob platby nákladů spojených se zásilkou (např. na dobírku při převzetí zásilky, paušálem atd.)

 

Doplňující služba

V tomto poli zvolíte předdefinovanou doplňující službu. Např. u UPS to může být dodávka v sobotu.

 

Poznámka: Údaje týkající se zásilkové služby jsou vázány na definici zákazníka..