Navigation:  Prodej > Fakturace > Pozice faktury >

Pozice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Snap_2010.12.01_13h29m26s_088

 

Číslo pozice a Datum

Přiřadíte jej automaticky po kliknutí na ikonu Nová věta. Datum se přiřadí rovněž automaticky.

 

Kód artiklu

Toto pole je povinné. Kód artiklu můžete vybrat ze seznamu a pokud neznáte přesné označení artiklu stačí zadat počáteční písmeno a objeví se tabulka s artikly, které odpovídají nastavenému údaji, ze které pak můžete zvolit ten správný artikl.

 

Po převzetí kódu artiklu jsou automaticky nastaveny další viditelné i skryté parametry nutné pro uložení pozice, např.: měrné jednotky a přepočtové koeficienty, skladové místo, texty atd.

 

TIP: pokud neznáte kód artiklu můžete zde zadat označení artiklu. Postup při hledání artiklu je následující, nejdříve se pokouší systém REGNUM vyhledat artikl dle kódu artiklu, pokud toto hledání bylo neúspěšné následuje hledání dle popisu.

 

Množství

Toto pole je opět povinné, zde zadáte přesné množství prodávaného artiklu. Měrná jednotka se zobrazuje vedle pole pro množství.

 

Cena

Toto pole je povinné. Cena je automaticky vyhledávaná dle pevných postupů systému REGNUM. Automaticky jsou prohledávány individuální ceny a žebříčky slev stanovené pro zvolený artikl a adresu dokladu. Bližší informace získáte v kapitole věnované tomuto tématu.

 

Pokud nejsou nalezeny žádné zvláštní ujednání, bude přenesena ceníková cena.

 

Kalkulováno

Toto pole je opět povinné a je automaticky přednastaveno cenou z předchozího pole. Tato položka je automaticky obsazována v případě provedení cenové kalkulace pro kompletní fakturu. Tuto funkci vyvoláte z menu Extras z hlavního okna faktury.

 

Sazba DPH

Toto pole je opět povinné. Přebírá se automaticky z definice artiklu a může být zde přepsána.

 

Sleva pozice

Zde stanovíte slevu pro pozici v procentech

 

Projekt

Toto pole se převezme automaticky pokud je definováno v hlavní masce faktury. Změnu provedete výběrem z rozbalovacího seznamu.

 

Hmotnost

Zde zadáváte celkovou hmotnost aktuální pozice. Hmotnost je vypočítávána automaticky na základě množství pozice a přepočtových koeficientů uvedených v katalogu artiklu.

 

Termín dodání

Pomocí ikonky kalendáře zvolte termín dodání.

 

Termín expedice

Termín, kdy musí dojít k expedici (k odeslání). Termín expedice lze přednastavit v kmenových datech - parametry zakázky a zde zadáte - kolik dnů před termínem dodání.

 

Seskupení - Informace

V tomto informačním poli naleznete tři informace, které se týkají pozice dané faktury. První údaj je zakázka -zda se k pozici faktury váže nějaká zakázka, druhý údaje je faktura - číslo faktury, ve které je pozice zadána a třetí údaje je dodací list - zda je k faktuře vystaven dodací list.

 

Seskupení - Cena

Je přehledové okno, kde jsou souhrnné informace o jednotlivých položkách ceny a hodnotách DPH.

 

Seskupení - Sklad

Je přehledové okno, kde se udává aktuální stav na skladě a po kliknutí na jednotlivou položku se objeví detailní zobrazení určitého stavu na skladě.