Navigation:  Prodej > Fakturace > Pozice faktury >

Doplňující údaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Snap_2010.12.01_13h29m39s_091

 

Číslo pozice, datum, kód artiklu

Tyto hodnoty se automaticky přenášejí z karty Pozice.

 

Stroj / Vozidlo

Ze seznamu vyberete druh stroje/vozidla.

 

Dispoziční jednotka / Sklad

V tomto poli pomocí rolovacího seznamu zadáte příslušnou dispoziční jednotku a příslušnou skladovou halu.

 

Hledání v pozicích pro účtování

Pro přehlednější hledání v pozicích zadejte: skladové místo, číslo šarže, sériové číslo a číslo obalu.

 

Výpočet ceny od pozice prodejního kusovníku

Tento výpočet můžete zadat z okna artiklů/doplňující údaje, kde je zadaná:

Cena přímo od artiklu - tzn. cena je vypočtena od artiklu:

Součet pořizovacích cen jednotlivých artiklů plus marže
Součet prodejních cen jednotlivých artiklů

 

Slevy přípustné

V doplňujících údajích od artiklu můžete zadat, že je sleva přístupná (může se sleva zadat).

V okně Pozice faktury, Vám systém REGNUM nabízí další nabídky, které můžete využít v Menu Extras, kde se Vám rozbalí další podmenu, ze kterého si můžete vybrat z různých nabídek: Doplňující údaje, Střediska, Vytvoření dobropisu, Cenová kalkulace, Obchodní zástupce, atd.