Navigation:  Prodej > Fakturace > Doplňující údaje >

Vedlejší náklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro zadání vedlejšího nákladu naleznete v menu Extras / Doplňující údaje a zvolíte funkci Vedlejší náklady.

 

Vedlejšími náklady se rozumí takové náklady, které vzniknou při fakturování zboží, ale Vy tento náklad nechcete zanést přímo do faktury jako další položku. (Tisknou se na formuláři faktury v bloku sum a DPH pod seznam položek). Můžou jimi být například poštovné, balné, doprava nebo to jsou náklady, které vyžaduje sám zákazník.

 

Příklad: U nákupu pneumatik, zákazník vyžaduje například tlakovou zkoušku.

 

Vedlejší náklady zakládáte v okně, které najdete v hlavní aplikaci Kmenová data, v nabídce Fakturace, otevřete-li okno s názvem Vedlejší náklady.

 

 Snap_2010.12.01_13h32m03s_092

 

Druh vedlejšího nákladu

Pokud máte zadány kmenová data vedlejší náklady, vyberte vedlejší náklad pomocí rolovací šipky nebo kliknutím pravým tlačítkem myši se dostanete do kmenových dat, kde můžete vedlejší náklad přímo zadat.

 

Označení

Automaticky se přenese s výběrem vedlejšího nákladu, ale toto označení můžete libovolně měnit. Současně pokud fakturujete do zahraničí, můžete vytvořit překlad, kliknutím pravým tlačítkem myší v tomto poli.

 

Poznámka

Je krátký komentář

 

Sazba DPH

Stanovíte sazbu, která se za vedlejší náklad účtuje. Opět můžete vybrat pomocí rolovacího seznamu, nebo pravým tlačítkem myši se dostanete do kmenových dat, kde můžete sazbu DPH zadat.

 

Částka

Uvedete částku a automaticky se vypočte částka netto a částka včetně DPH

 

Číslo účtu

Tento údaj slouží pro evidenci v účetnictví. Pomocí rozbalovacího seznamu, zvolte číslo účtu.

 

Středisko

Tento údaj slouží pro evidenci v účetnictví. Jestliže se zvolený druh vedlejšího nákladu dá přiřadit k určitému středisku, pak jej vyberte pomocí rozšířené nabídky v tomto poli.